Kontakt kretsen:

Postadresse:

Romerike krets av Norges speiderforbund

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

E-Post kretsen og styret: romerike@speiding.no

Kontaktperson for kretsen:

Hilde Haldorhamn, tlf: 404 06 650 E-Post: romerike@speiding.no

Vil du bli med i en speidergruppe? Du finner kontaktinformasjon til alle speidergruppene her.