Kontakt kretsen:

Postadresse:

Romerike krets av Norges speiderforbund

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

E-post kretsen og styret: romerike@speiding.no

Kontaktperson for kretsen:
Mai Fen Fogelstrand – konstituert daglig leder
Tlf.: 941 90 063
E-post: mai.fen.fogelstrand@speiding.no og romerike@speiding.no

Vil du bli med i en speidergruppe? Du finner kontaktinformasjon til alle speidergruppene her.