Hemnes

Vi holder til ved Halsnes i Søndre Høland og har flokk, tropp og rover.
Møtene våre er på mandager fra 18:00 til 19:30.
I år ligger fokuset på kniv, Førstehjelp og annet friluftsliv.

 

Kontakt:
hemnesspeidergruppe@gmail.com
Tlf: 47239999