Skedsmo

«Med vann over hode og fyr på bålet»
Vi har alle enheter. Enhetene våre har møter på litt forskjellige tider:  bever annenhver torsdag 17:45-19:00, flokk mandag 18:00-19:30, og tropp torsdager 18:30-20:30.
Roverne styrer seg selv og har møter når det passer medlemmene.

Kontakt:
Gruppleder: Eirik Sverreson Indregård
E-post: gruppeleder@skedsmospeider.no
Web: https://skedsmospeider.no/