5. Eidsvoll

Vi har lokaler på Skjermertoppen på Dal, like ved Dal Stasjon for enhetene bever, flokk, tropp og rover.
Møtene er på torsdager.

 

Kontakt:
ej-bjerke@online.no
Tlf: 90405363
Web: https://5eidsvoll.wordpress.com/