Kretsens Merker

Kretsmerke

Dette er Romerike krets sitt merke. Det skal symbolisere at vi er et jordbruk og skogbruksdistrikt.
Haugen er raknehaugen – og et symbol på at Romerike er full av gravhauger.
Merket er fra 1978 da kretsen ble stiftet

Romerike Rover

Dette er merket til Romerike krets felles roverlag.

Uteliggeren

Merket har 3 valører, bronse, sølv og gull. De kan tas uavhengig av enhet. Bronse må tas før sølv,  og sølv før gull.
Når man har fått Gullmerket kan det tas flere ganger, ved 5 gullmerker får man en utmerkelse av kretsleder.
Bronse, 10 overnattinger utendørs utenfor skolens sommerferie i løpet av et kalenderår.
Sølv, 20 overnattinger utendørs utenfor skolens sommerferie i løpet av et kalenderår.
Gull, 50 overnattinger utendørs, maks 5 overnattinger i skolens sommerferie, og minimum 20 overnattinger i bålsesongen (15 september – 15 april), i løpet av to kalenderår.