Kretstingets årsmøte 2024

15 februar, 2024 av Mai Fen

Kretstingets samles for det årlige årsmøtet. Vi møtes på Kløfta Vel tirsdag 5. mars.
Gruppene kan stille med delegater valgt på kretstinget og med observatører. Antall delegater bestemmes av medlemsantallet fra 2023. Se innkallingen med egen oversikt.

Påmelding på min.speiding.
Påmeldingsfrist fredag 1. mars. 

Sakspapirer blir lagt ut her snart.