Velkommen til ny nettside for Romerike Krets

1 desember, 2022 av Arne Henrik Hornberg

Da har vi endelig fått opp ny nettside til Kretsen.

Som alle vet, så er jo dette en prosess som aldri går helt smertefritt.
Oppdages det feil eller mangler på siden, så send gjerne en mail til arne.henrik.hornberg@speiding.no eller hilde.haldorhamn@speiding.no