Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

5 januar, 2023 av Hilde Haldorhamn

Det finnes mange ulike søknadsordninger for frivillige organisasjoner.

Det gis tilskudd til aktiviteter og i enkelte tilfelle drift.

Har du en god ide og klarer å sette opp en god prosjektplan med budsjett og hvem tiltaket er rettet mot, vil du kunne få støtte til aktiviteter som f. eks, tiltak som strandrydding for å hindre marin forsøpling, aktiviteter for å fremme friluftsliv, jakt og bevaring av naturmangfold .

Kanskje er det allerede aktiviteter i din speidergruppene som vil kvalifisere til stønad. Sjekk ut søknadsmulighetene ved å trykke på linkene under.

Det finnes mange flere støtteordninger, men de som er nevnt over er støtteordninger som tidligere har tildelt midler til speidergrupper.

Har du eller din gruppe spørsmål eller tips til støtteordningene vil vi gjerne at du sender oss tips på epost:  romerike@speiding.n