Velkommen til Kretstingets årsmøte på Bjørkelangen

22 februar, 2023 av Hilde Haldorhamn

Innkalling til kretstingets årsmøte

Romerike krets av Norges speiderforbund

(1. Bjørkelangen speidergruppe er teknisk ansvarlig.)

Tid: Tirsdag 7. mars 2022 kl. 18.30

Sted: Bjørkelangen sportsforening, Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen 

Det serveres pizza fra kl. 17.30

Registreringen åpner kl. 18.00. 

Alle kretsens medlemmer med betalt kontingent er velkomne. 

Kun valgte representanter fra gruppetinget, samt kretsstyret har stemmerett.

Kretstingets representanter er beskrevet i Norges speiderforbunds lover § 2-3-2:

”Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder. Minst 1/3 av gruppens valgte representanter til kretstinget skal være 25 år eller yngre ved utgangen av kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.” (À jour etter Speidertinget 2018).

(Du finner antall godkjente medlemmer i din speidergruppe her)

Saksliste:

  1. Velkommen
  2. Konstituering
  3. Kretsstyrets forslag til årsmelding for 2022
  4. Regnskap for 2022
  5. Innkomne forslag til kretstinget
  6. Valg
  7. Orienteringer

Alle prosjektgruppene vil være representert, og det blir mulighet for å stille spørsmål.

Påmelding:

Gruppene må melde på sine valgte representanter og observatører i min.speiding.no senest søndag 5. mars. Dette av hensyn til plass, servering og registrering. Husk å gi beskjed om aktuelle matallergier ved påmelding.

Vedlegg: